;
Senarai Ulama' Islam Di Zaman Ini 
sumber copy paste dari www.zaharuddin.net
Oleh :
Ust. Zaharuddin Abd Rahman
zaharuddin@yahoo.comThis e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Berikut adalah sedikit maklumat berkenaan ulama masa kini yang masih hidup dan yang telah meninggal dunia sekitar 50 tahun ke atas....(kurun ke 19-20) - Fokus lebih kepada bidang Fiqh.
Tujuan senarai nama ini dibuat adalah bagi memudahkan rakan-rakan yang baru ingin bermula membuka kitab-kitab arab terutamanya, agar tidak tersilap memilih kitab dari individu yang tidak berauthoriti. Akhirnya kerap membawa kepada pemikiran songsang serta Islam liberal.
Oleh kerana terlampau ramainya nama-nama ulama yang diiktiraf ilmunya dalam bidang mereka, maka senarai ini hanyalah sempat meletakkan sebahagian kecil sahaja. Maka ia sememangnya tidak lengkap sama sekali.
Jika terdapat mana-mana ilmuan Malaysia yang ingin menambah sendiri nama-nama lain, maka ia adalah amat dialu-alukan.
Adapun kriteria pemilihan nama-nama yang diletakkan di sini, juga tidaklah mampu saya sertakan. Saya juga tidaklah mampu untuk membuat ‘standard'-standard tertentu untuk mereka. Cuma ia hanyalah satu penilaian bebas, hasil pembacaan saya terhadap kitab-kitab mereka yang terbatas dan tidak terikat dengan displin pemilihan tertentu. Keranaitu, mungkin anda akan dapat melihat bahawa nama-nama ini berat kepada pakar Fiqh berbanding pakar dalam bidang Sejarah Islam, Aqidah, Hadith dan lain-lain. Ini adalah kerana kecenderungan saya yang lebih kepada bab Fiqh berbanding yang lain.
Saya juga dengan sengaja memasukkan nama-nama tokoh samada aliran salafi mahupun khalafi di dalam senarai bagi dimanfaatkan oleh semua. Cuma tokoh SYiah tidaklah saya masukkan kerana ia kesalahan mereka dalam bab aqidah dan pelbagai cabang ilmu islam tidaklah dapat saya kompromikan.

Ulama terhebat kurun kini yang telah wafat (sekitar selepas 50 an):
Bil
Nama
Negara
Kemahiran
Tahun Wafat / Lahir
1.
Syeikh Imam Prof. Muhd Abu Zuhrah
Mesir
Mesir - Pakar Bidang Fiqh, Usul fiqh dan semua bidang Islam. Fatwa ‘Am
wafat 1974 m
2
Syeikh Prof. Abd Wahab al-Khallaf
Mesir
Fiqh dan Usul
Wafat sekitar 60-70 an
3
Syeikh Muhammad al-Ghazali
Mesir
Ulama besar Mesir, bidang fiqh, ‘am dan dakwah
wafat 1998 m
4
Syeikh Mustafa As-Sobri
Turki
Syeikh Islam bagi Kerajaan Islam Khilafah Uthmaniah yang terakhir


5
Syeikh Ahmad Mustafa al-Maraghi
Mesir
Syeikh Al-Azhar yg lalu , pengarang kitab tafsir dlm jilid yg cukup besar. Bidang Tafsir


6
Syeikh Muhammad Makhluf Al-Maliki
Mesir


Ulama Besar Mesir, wafat tahun 1936 m
7
Syeikh Mahmud as-Syaltut
Mesir
(Ulama Besar Mesir dan Syeikh Al-Azhar yang lalu
Fiqh dan Fatwa ‘am


8
Syeikh Sayyid Abu Hasan Ali An-Nadawi
India
Keturunan Nabi . Bidang Fiqh, Dakwah dll
Wafat
9
Imam As-Syahid Hasan Al-Banna
Mesir
Mujaddid kurun ke 19. Pengasas Jemaah Ikhwan Muslimin, Bidang Fiqh, Dakwah , semua bidang Islam.
1948 M
10
Syeikh Abul A'la Al-Mawdudi
India
Hadith, Fiqh , Dakwah dll
1989 M
11
Syeikh Hasan Al-Habannakah
Syria
Aqidah, Fiqh dll
wafat
12
Syeikh Imam Prof Mustafa Az-Zarqa
Syria (lahir) & Jordan
Fiqh, Usul Fiqh, Undang2 dan Fatwa ‘Am
1998 M
13
Syeikh Abd Razak As-Sanhuri
Mesir
Undang2 dan Fiqh


14
Syeikh Abd Aziz Bin Baz
Saudi
Fiqh, Aqidah dan umum Islam . Pakar Fatwa ‘Am . Ex Mufti Am Saudi, Ex Majma Fiqh Sedunia
Wafat
15
Syeikh al-Muhaddith Nasiruddin Al-Albani
Jordan
Pakar bidang Hadith dan Rijalnya Tokoh Salafi
2000 M
16
Syeikh Abd Hayy Al-Katani
Mesir
Pakar Hadith Mesir


17
Syeikh Ahmad Muhd Syakir
Mesir
Pakar Hadith Mesir, juga bidang Fiqh


18
Syeikh Prof. Dr Mustafa As-Siba'ie
Syria
Fiqh, Undang2 Islam, Hadith dan pakar berkenaan gerakan oreintalis. Ex Dekan Kuliah Syariah Univ. Dimasqh. Pendakwah .Pemimpin Ikhwan


19
Syeikh Ahmad Bin Muhd Bin As-Sadiq Al-Ghumari
Maghribi,
Mesir
Pakar Hadith
Wafat 1959 m
20
Syeikh Abd Fatah Abu Ghuddah
Syria
Pakar Hadith
Wafat 1996 m
21
Syeikh Tohir Muhammad ‘Asyur
Tunisia
Pakar Tafsir pengarang kitab tafsir Tahrir wa Tanwir lebih 15 jilid , Usul Fiqh dan Maqasid Shariah
Wafat
22
Syeikh Nuruddin Ar-Raniri
Acheh
Fiqh
Kurun ke 17
23
Syeikh Muhd Arsyad Al-Banjari
Acheh, Banjarmasin
Fiqh
1808 M
24
Syeikh Daud Al-Fatani
Nusantara
Fiqh
Kurun ke 19
25
Syeikh Muhammad Nawawi Al-Bantani
Indonesian
Pakar Tafsir, Usul Fiqh
Kurun ke 18
26
Syeikh Dr. Abd Halim Mahmud
Mesir
Ex-Syeikh al-Azhar, Fiqh, Tasauf , Falsafah


27
Syeikh Mawlana Muhd Zakaria Al-Kandahlawi
India
Pakar Hadith danUlumnya
Wafat 90 an
Manakala yang masih hidup, di antara yang teralim dan pakar serta menonjol di dunia akademik dan dakwah.
1
Syeikh Al-Imam Prof. Dr Yusoff Al-Qaradhawi
Mesir (lahir)
Skrg di Qatar
BA - Usuluddin
MA (ulum Quran dan Sunnah), Dip Tinggi (Sastera & Bahasa Arab) & PhD (Fiqh Muqaran Al-Azhar )
* Pakar Fatwa ‘Am.
* Paling menonjol Fiqh & Hadith, Dakwah.
* Mudir Markaz Sirah dan Sunnah di Univ. Qatar .
* Ex- Ahli Majma' Fiqh Sedunia.
Lahir tahun 1926 m
2
Syeikh Prof. Dr Sa'id Ramdhan Al-Buti
Syria
PhD (Fiqh dan Usul Fiqh 1965 di Azhar )
Bidang Fiqh, Sirah, Tafsir dan lain2 . Ex- Majma Fiqh. Dekan Kuliah Usuluddin Univ. Dimasqh.


3
Syeikh Prof. Dr Wahbah Mustafa Az-Zuhayli
Syria
PhD (Syariah Islamiah & Law, Univ Qaherah, 1963 ). Ex Majma Fiqh . Dekan Kuliah Syariah Univ Dimasqh.
Lahir 1932 M
4
Prof. Dr Muhammad Az-Zuhayli
Syria,
UAE
Bidang Fiqh & Usul. Dekan Kuliah Syariah UAE


5
Prof. Dr Muhammad Uthman Syabir
Jordan , skrg Qatar
Pakar bidang Fiqh Mu'amalat, Fiqh Perubatan .Fiqh dan Usul Fiqh secara am. Pensyarah Univ Qatar skrg.


6
Syeikh Al-Muhaddith Syuaib Al-Arnauot
Syria ,
Jordan
Pakar Bidang Hadith. Muhaqqiq lebih 70 kitab besar termasuk Musnad Ahmad, Zaad al-Ma'ad dll.


7
Syeikh Dr Mustafa Al-Khinn
Syria
Fiqh dan Usul Fiqh (PhD Al-Azhar 1969)


8
Syeikh Dr Mustafa Al-Bugha
Syria
Fiqh dan Usul Fiqh (PhD Al-Azhar 1970)


9
Syeikh Dr Fathi Yakan
Lubnan
Pendakwah. Pengarang yang hebat


10
Prof. Dr. Nazih Hammad
Saudi
Ex- Pensyarah Umm Qura
Pakar Bidang Muamalat dan Ekonomi Islam. Ahli Majma Fiqh Dunia


11
Prof. Dr. Abd Wahab Abu Sulaiman
Saudi
Univ. Ummul Qura
Pakar Muamalat. Fiqh dan Usul Fiqh


12
Syeikh Dr. Bakar Abu Zaid
Saudi
Pakar Muamalat, dan lain2 bidang Islam. Ex. Ketua Majma Fiqh Dunia


13
Syeikh Prof. Dr. Abd Muhsin At-Turki
Saudi
Ketua Gabungan Univ2 Islam Sedunia skrg.


14
Syeikh Sodiq Al-Habannakah
Syria
Adik Syeikh Hasan Habannakah.
Pakar bidang Fiqh dan Lughah


15
Syeikh Prof. Dr Abd Fatah Husayni
Mesir
Fiqh dan Usul Fiqh


16
Syeikh Prof. Dr Toha Rayyan
Mesir
Fiqh Muqaran


17
Prof. Dr Muhammad al-Baltaji
Mesir
Univ. Al-Qaherah
Fiqh dan Usul Fiqh


18
Syeikh Prof. Dr. ‘Atiyah Saqr
Mesir
Fiqh dan Fatwa ‘Am


19
Syeikh Prof Dr. Muhd Fathi Ad-Durayni
Syria, Jordan
PhD Al-Azhar 1965 (Fiqh &
Usul Fiqh) Dip Tinggi (Sastera, Bahasa Arab, Undang-undang). Pakar Usul Fiqh,Undang2 dan Bahasa
Umur 80 an
20
Syeikh Prof Dr Fadl Hasan ‘Abbas
Jordan
PhD Tafsir Al-Azhar 1975 . Ulama Buta. Pakar Tafsir di rantau Arab seluruhnya .Univ. Jordan & Al-Yarmouk


21
Syeikh Dr. Solah Abd Fattah Al-Khalidi
Jordan
Pakar Tafsir dan ‘Ulum Quran


22
Syeikh Ibrahim al-‘Ali

Jordan
Pakar Hadith dan Sirah


23
Syeikh Prof. Dr Muhd ‘Uqlah al-Ibrahim
Jordan
PhD (Fiqh Muqaran al-Azhar 1978) Fiqh dan Usul. Pakar Bidang Ahwal Syakhsiyyah. Dekan Kuliah Syariah Univ.Irbid dan Pensyarah Univ. Al-Yarmouk


24
Prof. Dr Rafiq Al-Masri
Mesir
Pakar Ekonomi Islam dan Konvensional


25
Prof. Dr Kurshid Ahmad
Skrg UK
Univ Markfield , UK . Pakar Ekonomi Islam


26
Prof. Dr Umar Chapra
UK
Univ Markfield , UK . Pakar Ekonomi Islam


27
Prof. Dr Nejatullah As-Siddiqie
India, UK
Univ Markfield , UK . Pakar Ekonomi Islam


28
Mufti Taqi Uthmani
Pakistan
Pakar Ilmu Muamalat Islam Sedunia
Ahli Majma Fiqh Islam dan lain-lain


29
Syeikh Dr Muhd Ali As-Sobuni
Saudi (dulu)
Ex- Univ Madinah. Ulum Quran


30
Syeikh Prof. Dr. Abd Karim Zaidan
Iraq,
Yaman
Fiqh dan usul, Dakwah, Fatwa ‘Am


31
Prof. Dr Sodiq Dharir
 Sudan
Univ. Khartoum, Sudan
Ahli Majma' Fiqh , Pakar Mu'amalat .


32
Prof. Dr Ali Ahmad Salus
Qatar
Ahli Majma Fiqh , Pakar Muamalat


33
Syeikh Prof Dr Hasan As-Syazili
Tunisia
Ahli Majma' Fiqh


34
As-Syeikh Dr Abd Sattar Abu Ghuddah
Syria
Pakar Muamalat Islam Sedunia


35
Prof Dr Ali Ahmad Salus
Qatar
Ahli Majma Fiqh , Pakar Muamalat


36
Prof. Dr Syeikh Muhyiddin Ali Al-Qurra Dahghi
Qatar
Pakar Muamalat Islam, Ahli Majma Fiqh


37
Syeikh Prof Dr Abd Malik As-Sa'di
Iraq, Jordan
Phd Ummul Qura dengan First Class.
Pakar Fiqh Muqaran, Fatwa ‘Am. Bekas Mufti Iraq.


38
Syeikh Prof. Dr ‘Ajil Nashmi
Kuwait
Pakar Muamalat dan Fatwa ‘Am


39
Syeikh Prof. Dr Muhd Naim Yasin
Jordan
PhD Fiqh (al-Azhar)
Pensyarah Univ. Jordan.
Digelar Ulama teralim Jordan sekarang
Bidang Fiqh, Usul, Aqidah, Siyasah Syariyyah.


38
Syeikh Prof. Dr. Umar Sulaiman Al-Asyqar
Jordan
Univ. Zarqa Ahalliah
Fiqh dan Usul dan Mu'amalat
Fatwa ‘Am.


39.
Syeikh Prof. Dr Dhiya al-‘Umari
Saudi
Pakar Sirah, Hadith
Prof. Univ Ummul Qura


40.
Prof. Dr Muhammad Ali El-Ghari
Saudi
Pakar ekonomi Islam




Sekian,


Bismillahirohmanirohim....
Allahuakbar!
Allahuakbar!
Allahuakbar!
Walillahilham...
Berderau air mata saya apabila mendengar kalimah memuji nama Allah ini. Terasa diri begitu hina untuk memahami kalimah ini apabila teringat akan dosa-dosa yg telah banyak dilakukan sepanjang hidup selama 21 tahun ini.
Alhamdulillah. terang hatiku ini  untuk mengingati ayat-ayat suci yg dibacakan oleh Tok Imam Surau Al Ikhlasiah, Kg. Manjoi.Mudah untuk saya menghafalnya sebagai ayat kekuatan diri. Khutbah yang disampaikan oleh Tok Imam surau itu telah membuatkan saya rasa berduka yg teramat sangat. Bukan sahaja kerana saya kenal akan latar belakang imam tersebut malah pahit manis perjuangan yg telah beliau lalui sepanjang bergelar Tok Imam. Khutbah yg disampaikan adalah tentang bagaimana pelaksanaan amalan kita apabila pada bulan Puasa. Kata beliau"kita ini banyak amalannya pada bulan puasa, namun mengapakan pada bulan puasa sahaja kita nak banyakkan amalan?"
Janganlah hanya kerana bulan ini bulan kita, maka kita pun akan banyakkan amalan pada bulan Ramadhan sahaja. Mengapa jadi begini? Tak guna kalau sekadar banyak sedekah, amal jariah pada bulan ini sahaja. Tak guna kalau tidak istiqamah dalam bulan-bulan yg lain. Memang Allah s.w.t banyak menyatakan tentang pahala dan ganjaran yg diberikan pada bulan Ramadhan ini. Tapi, cuba fikir kalau kita tidak istiqamah?
Memang kita tahu bahawa pada 10 malam terakhir adalah malam lailatul qadar, namun adakah pada malam lailatul qadar ini mampu dimiliki oleh mereka yg baru nak mula beribadat pada malam itu?Sudah tentu amalannya ini sukar untuk diterima oleh Allah Taala kerana baru nak mula.Jesteru, saya mohon kepada muslimin dan muslimat yg beriman agar sentiasa istiqamah dalam apa jua ibadah yg dilakukan. Jangan hangat-hangat tahi ayam sahaja.Jika kita hendakkan kasih sayang Allah, maka kita kena sayang Allah dahulu. Jika tidak bagaimana hendak dapat rahmat Allah sekiranya tidak mahu PATUH pada perintahNya"
Cukup menyepit hati ini apabila ayat-ayat terakhir itu diperkatakan oleh beliau.
"Jika kita hendakkan kasih sayang Allah, maka kita kena sayang Allah dahulu. Jika tidak bagaimana hendak dapat rahmat Allah sekiranya tidak mahu PATUH pada perintahNya"
Saya cukup terasa dengan apa yang diperkatakan oleh beliau. Saya mula teringat kepada ibu-ibu yg pernah mengajar saya tentang ilmu tauhid, ilmu Quran, ilmu Hadith...mula terfikir apakah saya akan menemui mereka lagi pada Ramadhan akan datang sekiranya saya tidak menunjukkan kasih sayang saya kepada mereka pada hari lebaran ini?

Hajah Aminah, Kakak-kakak yg pernah mengajarku ilmu agama

Ibu (belakang sekali)guruku yg telah mengajarkan saya bacaan tajwid dengan betul sehingga saya boleh melagukan bacaan Al Quran dan menyampaikan ayat-ayat suci dengan baik ketika memberikan kuliah.
Terima kasih guruku.




Setelah kesedaran itu telah saya perolehi, Allah terlalu cepat memakbulkan doaku. Alhamdulillah,tamat khutbah Aidilfitri, saya telah dipertemukan oleh Allah Taala dengan mereka semua semasa kami bersalaman sesama muslimat. Betapa airmata ini tidak dapat lagi menahan pilu apabila mereka ini memberikan ciuman kasih sayang di dahiku. Betapa pada ketika itulah saya merasai kasih sayang Allah.
Thank You Allah.


Bismillahirohmanirohim...
Mohammad Sufian (kanan sekali) dan kedua ibu bapanya di hari keraian Graduan KIAS pd 17 Ogos 2009

Assalamualaikum,

mohon jasa baik daripada Tuan/Puan/Encik/Cik sekalian untuk menyumbangkan bantuan kepada saudara Mohammad Sufian bin Talib yang akan menyambung pengajian di peringkat sarjana muda Syariah wal Qanun di Universiti Al Al-Bayt Jordan. Beliau dan beberapa orang sahabat yang lain akan mula berangkat ke Jordan pada minggu hadapan iaitu 22hb Sept 2009.

sedikit maklumat tentang diri beliau, Mohammad Sufian Bin Talib di lahirkan di Melaka pada 3 Mac 1988, kini menetap di negeri Johor Darul Ta'zim. mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan batu Anam Segamat (95-00). Menyambung pengajian diperingkat menengah tahfiz di Maahad Ihya al-Ahmadi Banting Selangor (01-03)dan seterusnya di Madinatul Ilmi Kandis Bachok Kelantan (04-05). Telah menghabiskan program diploma dalam bidang al-Syariah di Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS)(06-09).

Adik Beradik seramai 7 orang termasuk seorang anak angkat dan beliau adalah anak ke 4. Merupakan satu-satunya ahli keluarga yang mendalami agama. Ayah adalah seorang bekas anggota angkatan tentera Malaysia. Sekarang tidak bekerja kerana mengidap penyakit buah pinggang kronik yang menyebabkan hilang upaya bekerja. Kos perubatan yang amat tinggi menyebabkan bebanan yang ditanggung keluarga semakin banyak. Ibu pula merupakan seorang suri rumah sepenuh masa dan hanya mengambil upah membuat kuih muih sebagai menambah pendapatan isi rumah. Sehingga sekarang keluarga tidak pernah menampat sebarang bantuan dari mana-mana pihak sama ada agensi kerajaan mahupun swasta dan hanya mengharapkan ehsan dua orang adik beradik yang telah bekerja dan bekeluarga untuk menampung keluarga.

Telah diterima untuk menyambung pelajaran diperingkat Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam dalam takhassus Syariah di Universiti Al al-Bayt, Jordan. Tempoh pengajian hanya memakan masa dua (2) tahun sahaja (Tempoh asal selama 4 tahun) dengan menggunakan aplikasi pindah kredit dari kursus diploma yang telah saya ambil di Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS) Nilam Puri, Kelantan.

huluran bantuan daripada tuan-tuan sekalian amat diperlukan untuk membantu meringankan beban tanggungan yuran pengajian yang hampir mencecah RM14 ribu setahun (tidak termasuk perbelanjaan sara hidup). Beliau tidak mendapat tajaan/biasiswa/pinjaman daripada mana2 badan pertubuhan/ kerajaan Malaysia mahupun kerajaan negeri untuk menanggung kos pengajian selama dua tahun di sana.

bantuan dan sumbangan bolehlah di hulurkan melalui akaun Maybank beliau seperti berikut:

Mohammad Sufian Bin Talib

Maybank Malaysia Berhad
151052124638

beliau boleh dihubungi di talian: 013-4030897

semoga segala bantuan yang dihulurkan sama ada sedikit @ banyak akan diterima dan dikira oleh Allah s.w.t sebagai amalan jariah di bulan barakah ini.

sekian, terima kasih.


Bismillahirohmanirohim...

Mari kita sama-sama muhasabah diri dengan pengakhiran Ramadhan, mari kita sama-sama muhasabah diri untuk memantapkan lagi uhkwah kita dengan Allah s.w.t.
Minggu pertama Ramadhan : Penuh terawih?
Minggu kedua Ramadhan    : Penuh terawih?
Minggu ketiga Ramadhan    : Penuh terawih?
Minggu keempat Ramadhan : Penuh terawih?

Puasa
1) ada buat dosa kecil tak?
2) mata : ada lihat perkara-perkara mazmumah tak sepanjang berjalan ke kuliah, bazar, shoping complex dan sebagainya?
3) Kaki : ada pergi ke tempat maksiat tak?
4) Tangan : Ada banyak bersalaman dengan orang soleh dan solehah tak?
5) Mulut : Banyak berzikir dan membaca Al-Quran tak?
6) Akal : Banyak sampaikan selawat kepada Nabi S.A.W tak?
7) Dahi : Dapat ciuman daripada orang-orang soleh tak?
8) Telinga : Banyak mendengar tazkirah Ramadhan dan kuliah subu tak?
9) Perasaan : Sudah ada 'rasa" nikmat malam Qiammulail dan malam Lailatul Qadar tak?
10) Hati : Ikhlas dan Redha tak dengan dugaan yg menimpa diri anda sepanjang malam Ramadhan?


Saya menghulurkan jabat tangan saya (muslimat sahaja) kepada anda tanda ucapan tahniah kerana berjaya melalui malam-malam Ramadhan dengan penuh barakah.
Mari saya ajarkan cara melihat adakah anda rasa diri anda seorang pemimpin?
Tapi anda perlu ikhlas untuk melakukannya.
Caranya ;
Cuba anda bertemu dengan sahabat@rakan@kawan anda...
secara anda tidak sedar semasa anda berjabat tangan...sekiranya tangan anda senget sedikit dan terangkat sedikit daripada tangan kawan anda itu bermakna "Yes, anda adalah orang yg sedang memimpin seseorang atau sedang menjadi pemimpin di tempat anda belajar.
Namun, sekiranya anda berjabat tangan dengan kawan anda, tetapi kedudukan salam tangan anda sama dengan kawan anda maka anda merasakan bahawa anda dan kawan anda mempunyai perasaan yg sama.

Cara berjabat tangan ini jangan hanya dilakukan pada sahabat tetapi juga pada ahli keluarga anda terutamanya pada ibu dan ayah anda serta orang yg lebih tua dari anda.
Anda pasti akan merasai perbezaannya.
Kerana apa?
KERANA...
apabila kita berjabat tangan dengan seseorang hati dan akal kita sudah 'set' dia ini hanyalah kawan sahaja, dia ini adalah istimewa dalam hidup saya sebagai contoh ibu kita. Pasti anda akan merasai perasaan yg cukup2 berbeza...
Cuba ya!
Sebab itulah mengapa apabila kita sudah berjabat tangan akan gugurlah beberapa dosa kecil
IT EASY TO DO!
bina rempah IKHLAS dalam hati, maka anda akan rasakan nikmat berjabat tangan itu.
Anda tahu cara berjabat tangan mengikut sunnah RASULULLAH S.A.W?
Jangan lupa bertanya kepada Us. Zulkifli (Pengetua Baitul Qura, Sg.Udang, Melaka)
P/S : berjabat tangan pada yg dihalalkan sahaja ya!
Bismillahirohmanirohim....
Sumber : Haslina Yaacob - AJK Muslimat Surau Al Ikhlasiah
H Fansuri

Apabila terdengar azan kita pasti mengetahui ia adalah panggilan solat. Tapi, saat darurat, azan dilaungkan sebagai panggilan jihad atau bagi memenuhi keperluan hajat masyarakat yang penting seperti hebahan mengenai kematian seseorang penduduk kampung.

Namun, mari tumpukan kepada azan sebagai seruan mendirikan solat.. Ini kerana, tersebut dengan jelas dalam kalimah-kalimat yang tersusun itu seruan: 'Marilah menuju solat' dan diikuti seruan: 'Marilah menuju kejayaan'.

Jadi, sudah tentu 'lagu' dan 'lirik'nya diciptakan untuk solat. Dalam suatu hadis, tersebut kisah di mana para sahabat sedang bermesyuarat bersama Baginda Rasulullah s.a.w untuk memutuskan kaedah yang sesuai untuk menyeru Muslimin menunaikan solat di masjid.

Antara idea yang dibangkitkan ialah penggunaan loceng yang mirip kepada Nasrani serta tiupan serunai yang mirip kepada Yahudi dalam peribadatan mereka. Akhirnya, Bilal pun dipilih sebagai muazzin pertama yang melaungkan azan dari sebuah tempat yang tinggi.

Kaedah azan yang digunakan oleh Rasulullah dan para sahabat melalui mesyuarat mereka itu sebenarnya mengandungi rahsia besar tentang 'kejayaan', 'kemajuan', 'pembangunan' dan 'kemakmuran' atau apa-apa saja perkataan yang seangkatan makna dengan kebaikan.

Di sini, timbul suatu persoalan baru - yang mana tiba dahulu, atau apa perlu didahulukan? Adakah 'solat' atau 'kejayaan' diutamakan daripada sebarang pekerjaan yang membuahkan 'kejayaan'.

Ini kerana seruan menunaikan solat terlebih awal disebut, dan dikemudiankan seruan bagi menuju kejayaan (al-Falah). Kejayaan di sini, merangkumi aspek duniawi dan ukhrawi.

Pendek kata, kalau kita boleh meluruskan solat, tentulah kita boleh menempa, menempah tiket ke arah kejayaan itu. Tidak cuma menempah. Malah, jika kita lurus soal solat, sudah tentu kita berhasil menguruskan kejayaan kita itu. Ertinya, kita diberi kebolehan mencipta ruang dan peluang untuk berjaya.

Kejayaan ini tentunya tidak dapat dicapai melalui usaha seorang saja melainkan ia mesti dilakukan secara berkumpulan dan berjemaah. Oleh itu, solat yang dimaksudkan di sini ialah solat berjemaah dan bukan solat bersendirian.

Ini kerana, ruh daripada seruan azan tadi bermaksud panggilan kepada orang-ramai untuk menunaikan solat secara berjemaah di masjid, tempat di mana azan itu dilaungkan tadi.

Umum mengetahui bahawa maju dan mundurnya sesuatu bangsa bukanlah kerana bahasa bangsa lain. Bahasa bangsa lain tiada fungsi penting dalam menentukan maju mundurnya sesebuah bangsa. Bukannya bahasa Inggeris akan menyebabkan pelajar itu celik di dalam Matematik-Sains. Tapi, ia bermula dengan 'sikap' rajin, latihan mengulangkaji pelajaran.

Sikap malas dan rajin bekerja ini dipandukan oleh semangat dan motivasi. Semangat pula dibentuk daripada cara berfikir dan memandang sesuatu perkara secara positif.

Semua ini bakal diperolehi oleh seseorang Muslim itu lewat solat-solatnya sama ada yang fardhu atau sunat. Tetapi, dalam solat jemaahlah sikap-sikap yang mencerminkan mundur dan maju umat Islam ini semakin jelas kelihatan.

Maju dan mundur ini pula diukur melalui sikap pergerakan dalam solat berjemaah yang terbahagi kepada dua pergerakan. Pergerakan ke 'depan – belakang' dan 'kiri – kanan'.

Sebenarnya, ada banyak lagi sikap yang boleh menentukan maju mundurnya umat Islam. Tapi, dalam hubungan azan dan solat berjemaah ini, biarlah kita tumpukan kepada hal ini terlebih dulu. Gerakan ini timbul kerana wujudnya saf depan-belakang dan saf kiri-kanan.

Pergerakan ke depan bererti langkah kemajuan seseorang makmum (dipimpin) menuju ke tempat imam (pemimpin). Sementara, pergerakan kiri dan ke kanan adalah bertujuan bagi merapatkan ikatan perpaduan dan persaudaraan jika wujud ruang kosong di dalam saf itu.

Jadi, inilah dua sikap yang mendatangkan maju mundurnya sesuatu bangsa Muslim itu. Ia adalah sikap selalu bersedia menjadi pemimpin untuk memimpin umat dan sikap sentiasa berusaha merapatkan ikatan persaudaraan dan perpaduan sesama mereka.

Gerakan menuju ke saf depan apabila dilihat wujudnya kekosongan, adalah menunjukkan seseorang itu sentiasa mara ke depan. Apabila tiba masanya, jika dipelawa untuk menjadi imam, maka seseorang itu bersedia memimpin solat berjemaah pada bila-bila masa.

Apabila seseorang itu melihat di bahagian kiri dan kanannya kosong, maka dia akan terus merapatkan bahunya dengan bahu saudaranya. Dia tidak akan pernah membiarkan saf itu kosong diisi syaitan dan membiarkan kekosongan diisi kekosongan. Yang menyebabkan seseorang itu rapat kepada saudaranya, ialah kerana dia ingin memenuhi kekosongan itu.

Seseorang yang terasa hidupnya penuh kekosongan dan kesepian, ia sebenarnya menagih pengisian untuk berbual, berbincang, bertukar fikiran. Semua ini menjelma sebagai bahan fikiran saya sejak Ramadan ini ketika menunaikan solat terawih.

Ada peristiwa lain yang tak kurang menariknya berhubung ikatan persaudaraan ini. Suatu ketika, diriwayatkan bahawa Hasan al-Banna pernah mengadili hal solat terawih. Sebelah pihak, ingin membuat 8 rakaat sementara pihak lain mahu 20 rakaat. Al-Banna kemudian memutuskan agar solat terawih itu dibatalkan. Mereka terkejut dengan keputusan itu.

Akhirnya al-Banna bertanya-apakah hukum solat terawih itu? Mereka menjawab ia sunat. Apabila ditanya apakah hukum perpaduan sesama Islam, mereka serentak menjawab, hal memelihara perpaduan umat Islam itu hukumnya fardhu.

"Jika demikian lebih baik tidak mengamalkan yang sunat demi memelihara yang fardhu," kata al-Banna. Perpaduan penting dijaga kerana ia menentukan maju mundur umat Islam.

Percakaran sesama mereka menyebabkan kemunduran. Di beberapa buah masjid jika kita sering menelitikan hal ini, jarak-jarak antara saf tidak dirapatkan. Di sebuah masjid yang pernah saya kunjungi, ada suatu sikap aneh pada jemaahnya.

Apabila saya merapatkan diri bagi menutup ruang antara saf itu, ahli jemaah itu bertindak menghindari saya. Kemudian, saya cuba merapatkan semula. Ternyata dia telah bertindak dengan cara yang sama dan sengaja membiarkan ruang kosong itu wujud.

Dalam renungan saya, dia mungkin mahukan keselesaan. Mungkin jika rapat, keselesaan itu tidak dirasai. Jika benar itu yang dimahukan, adakah keselesaan itu matlamat di dalam solat berjemaah? Setakat ini, hal itu berlaku di desa pendalaman sahaja. Masjid di bandar belum lagi saya melihat wujudnya jarak saf yang terlalu ketara jauhnya.

Pun begitu, ada hal lain yang perlu diberi tumpuan tentang saf kiri – kanan ini. Lihat cara VIP menunaikan solat jemaah ketika solat Jumaat. Kita lihat punca wujudnya jarak antara saf itu ialah kerana mereka punya sejadah masing-masing. Jadi ketika bersolat di sejadah, maka secara tak langsung akan wujudlah jarak. Jika tidak, mungkin jarak itu tidak wujud..

Seterusnya, sikap tidak mahu maju ke depan untuk memenuhkan saf di depan jikalau ada ruang kosong di depan mereka. Saya percaya, ada kalangan kita yang pernah menghadapi situasi ini. Iaitu, ahli jemaah itu akan berpura-pura seolah-olah dia tidak nampak ruangan kosong di depannya. Dia akan sentiasa menundukkan pandangannya.

Jika ada orang di saf depan mempelawa ahli jemaah itu mengisi kekosongan di saf depan, nescaya dia berpura-pura mengalihkan wajahnya ke belakang. Pada hemat saya, adalah wajar orang tersebut pergi ke hadapan kerana ruang kosong di saf depan itu memang betul-betul berada di hadapannya.

Jadi, demikianlah sedikit sebanyak dua perkara yang dapat dipelajari dalam solat jemaah. Islam tidak menutup ruang sesiapa pun untuk memimpin solat. Mungkin kita orang yang terkemudian. Tapi lama-kelamaan, ruang itu akan terbuka dan kita akan sentiasa menuju ke depan sehinggalah kita tiba di saf paling depan setelah ada ahli jemaah keluar saf.

Akhirnya, kita mungkin dipelawa untuk memimpin solat tersebut. Tapi, sebelum boleh memimpin itu, kita perlu merapatkan ikatan persaudaraan melalui saf kiri kanan terlebih dahulu, bersikap meraikan mana-mana ahli jemaah yang mahu ke depan jika ada ruang kosong di depannya. Jika dia pelawa kita memenuhi ruang kosong di saf depannya, kita janganlah bertangguh lagi untuk mara terus ke depan.

Saya menulis ini kerana berasa cemas dengan kepimpinan Dunia Islam pada hari ini. Kita ketandusan pemimpin sebenarnya. Semua itu kita boleh pelajari apabila kita mencermati solat jemaah. Saya tidak percaya Islam Hadhari boleh memimpin Dunia Islam hari ini. Kita ramai pemimpin, tapi kepimpinan itu tidak diikat dengan akhlak. Ringkasnya, kita banjir kepimpinan, tapi kemarau keteladanan.

Syahadan, jika tiada orang mahu ke depan, maka kita yang sedar ini patut maju ke depan. Ini bukan bererti kita sudah mantap. Tapi, bagai kata orang–tiada rotan akar pun berguna. Tetapi, setelah kita sedari pimpinan sebenar sudah tiba, maka jangan berebut kepimpinan dengan pimpinan itu pula.

Serahkanlah kepimpinan itu kepada yang berhak menerimanya pada waktu itu, sebab pada waktu itu dia telah ditakdirkan Tuhan untuk memimpin. Coretan ini diakhiri melalui kata-kata novelis Indonesia , Pramoedya Ananta Toer, yang mendalam dan bermakna dan diubah sedikit dengan ayat saya: "Betapa berbezanya bangsa Barat dan bangsa Hindia (Timur) ini. Di Barat, setiap orang berlumba membuat jasa lalu mendapat tempat dalam masyarakat, sesuai dengan sumbangannya itu.

"Tapi dalam bangsa Hindia (Timur), orang berasa cemas jika mereka tidak mendapat penghormatan, lalu mereka berlumba merebutkan tempat agar mendapat kedudukan dalam masyarakatnya. "

Sikap berlumba merebut tempat dan kedudukan ini yang menghancurkan slogan 'Kepimpinan Melalui Teladan' selama ini. Kita tidak menderita kekurangan pemimpin. Tetapi, kita banjir dengan pemimpin yang kemarau dengan keteladanan dan akhlak sebagai contoh ikutan kepada rakyatnya.

Syahadan, dua sikap inilah (sentiasa ke depan dan merapatkan persaudaraan) yang perlu diterapkan sebagai sumbangan setiap Muslim yang peka dan prihatin ke atas maju mundurnya bangsa Muslimin. Iaitu, selalu bersedia ke depan sebagai pemimpin dan sentiasa mengukuhkan ikatan tali persaudaraan.


Bismillahirohmanirohim...

Ketika rahsia hatiku bersuara,
Ingin dikongsi dengan semua,
Namun siapa yang akan mendengarnya,
Tanpa bicara di bibir,
Tanpa rangkaian kata-kata,
Tersusun di lidah,
Kata-kata dikunci,
Di simpan dalam hati,
Sebagai rahsia hati,

Ku dambakan cinta seorang sahabat yang sanggup berjuang melaksanakan tugas
sebagai hamba abdi,
Ku dambakan cinta seorang perawi Hadith,
Seperti Abu Hurairah dan Bukhari,
Menghafal kata-kata Nabi sebagai panduan duniawi,
Lantas menjadi benteng diri ini
Ketika berhujah kepada manusia,

Ku dambakan cinta sesuci Abu Bakar
Yang sanggup mengorbankan diri dan harta duniawi demi cinta hakiki kepada Nabi,
Berlapang dada membenarkan perjalanan si Nabi dalam suatu malam dinihari,
Lantas menjadi sahabat pertama dalam syurgawi,
Ku dambakan cinta sesuci Musa,
Yang sanggup menjaga penglihatan matanya daripada melihat aurat,
Bakal isteri yang dinikahi,
Tabah dalam ujian menentang si Firaun derhaka,
Ku dambakan cinta sesuci Umar,
Menghina diri dalam Mahkamah Allah,
Tanda nilai kehambaan dalam diri,
Menjerit menyatakan keislaman diri kepada seluruh rakyat dunia,
Sanggup berhadapan dengan rakyat jahiliyyah,
Mengakui membunuh anak sendiri,
Demi membuktikan kejujuran pada Ilahi,
Membuka aib diri untuk menjadi contoh teladan kepada generasi kini,
Agar berusaha untuk memperbaiki diri
Namun adakah generasi Umar ini?
Ku dambakan cinta seorang Nabi,
Yang sanggup bertarung hawa nafsu,
Daripada melayan tawaran dunia,
Sungguh hebat jiwa dan nurani,
Menjadikan Allah sebagai pembela diri,
Lantas iman dijadikan panji,
Wahyu Ilahi cerminan diri,
Membuktikan kepada penganut Islam,
Bahawa dirimu adalah seorang Nabi,
Kekasih sejati Ilahi

Ku dambakan cinta si Ibu Nabi, Siti Aminah

Melahirkan bayi sesuci Nabi,
Lantas syurga pengganti diri,
Walau nyawa melayang pergi sebelum anak bergelar Nabi,
Malaikat menanti di alam syurgawi,
Ku dambakan cinta Si Khadijah,
Sanggup mengorbankan jiwa dan harta untuk Islam,
Memberi motivasi tinggi kepada si suami,
Untuk terus menegakkan panji Ilahi,
Sehingga ALLAH sendiri menyampaikan salam kasih kepadanya,
Terpalit rasa cemburu di dalam hati ini,
Engkau begitu hebat sekali,
Hingga pencipta sendiri menyampaikan salam sayang kepadamu,
Hingga suamimu menyatakan bahawa engkau diutuskan di dunia,
Adalah kerana untuk memaklumkan kepadamu bahawa
Engkaulah ahli syurga,
Akan ku contohi dirimu dalam hati ini,
Ku dambakan cinta Si Fatimah,
Menghafal sebanyak mungkin bait-bait kata wahyu dari si ayah tercinta,
Mengalirkan air mata kerana mengenangkan pertarungan nyawa si ayah,
Setia menunggu si Ayah,
Hingga dipanggil Ilahi,
Ku dambakan cinta sesuci Aisyah,
Perawi hadith muslimah pertama,
Menjadi rujukan rakyat untuk memahami ilmu Islam,
Akan ku jejaki caramu itu,
Semampuku

Ku dambakan cinta setabah Sumaiyyah,
Sanggup memancut darah daripada perutnya,
Dengan senjata tajam,
Demi menyelamatkan aqidah perjuangan,
Menegakkan iman dalam dada,
Ku dambakan cinta setebal penjara Iman Asiah,
Yang menanamkan akar Islam dalam jiwa,
Walau luaran nampak kaca kejahilan,
Namun dalaman hati nampak permata iman,

Ku dambakan anak yang soleh
Doanya Sebagai bekalan pertama dalam rumahku
Bertemu dengan Allah
Ku dambakan cinta usrati (keluarga) yang berada dalam satu SAFF
Melaksanakan perintah Allah bersama-sama diri hina ini
Dengan bekalan wahyu Ilahi

"Wahai orang-orang yang beriman!Mahukan Aku menunjukkan satu perniagaan yang akan menyelamatkan engkau daripada azab seksaan api neraka? Iaitu engkau beriman kepada Allah dan Rasul dan engkau berjihad dengan jiwa dan hartamu. Sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi kamu"
-As-Saff ayat 10-11-